Vann- og avløpsanlegg på Rauland

Vann- og avløpsanlegg på Rauland

Graving av grøfter og legging av rør i dimisjonen Ø160-Ø400. Grøfteanlegget er ca. 7 km langt. Montering av 2 store pumpestasjoner med adkomstveger. Oppdragsgiver er Vinje kommune.