Vann- og avløpsanlegg i Bykle, Hoslomo - Badstogdalen

Bygging av nytt vann- og avløpsanlegg fra Hoslomo sør til Badstogdalen nord. 25 km med grøfter, montering av 15 store pumpestasjoner og 5 trykk forstereke. oppdragsgiver Bykle kommune.