Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket

Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket

Utviding av skiløype ca. 1 km sommerturveg. Oppdragsgiver Bykle kommune.