Utbygging av vann- og avløpsanlegg i flere hyttefelt

Vi har hatt jobben med å bygge ut vann- og avløpsanlegg i:
- Hoslomo hyttefelt
- Flæmoen hyttefelt
- Løyning hyttefelt
- Dammarfest hyttefelt
- Haugen hyttefelt
- Tverfjell hyttefelt
- Nedre Jeiskelid hyttefelt