Tjenester

Brøyting
Vinteren her i Setesdal er kjent for å være kald og lang, da trenger det å brøytes og strøs og da er vi her for å hjelpe deg!

Grunnarbeid
Grunnarbeid
Alt av materiale blir sortert, behandlet og fraktet iht miljø og sikkerhetskrav

Knusing og sikting av masser
Knusing og sikting av masser
Vi har det som trengs for å knuse og sikte masse, og vi tar også på oss oppdrag for andre

Sveising av plastrør og legging av rør
Sveising av plastrør og legging av rør
Vi har god kompetanse for speilsveising, flere av våre ansatte har ADK1 sertifikat