Prosjekter

Prosjekter

Her kan du se noen av prosjektene som vi har utført og som vi holder på med nå, vi legger ut bilder og forteller om prosjektet. 

Trykk på linken til prosjektet du ønsker å se litt nærmere på her: 

RV9 Krokå - Langeid

Brokke Nord - Kraftutbygging i Bykle

Kaldsåni kraftverk

Hytte- og hustomter i Bykle kommune

Gang- og sykkelveg på Rauland

Vann- og avløpsanlegg på Rauland

Vann- og avløpsanlegg i Bykle, Hoslemo - Badstogdalen

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i flere hyttefelt

Bygging av skiløype fra Løyning til Ørnefjell

Driftskontrakter i Setesdal

Knusing og sikting av masser

Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket

Åsane hyttefelt - feltutbygging av hytteområdet med 26 tomter

Bygging av 2 km gang- og sykkelveg med bro på Hovden

Grunnarbeid for tverfjell høydebasseng

Hovden Bioanelegg - legging av fjernvarmerør