Knusing og sikting av masser

Knusing og sikting av masser

Vi har et grov knuseverk, et fin knuseverk og sikteverk. Vi knuser og sikter masser til eget bruk og tar også på oss oppdrag for andre.