Hovden Bioanlegg - legging av fjernvarmerør

Graving av grøfter og legging av fjernvarmrør fra Bioanlegget på Hovden badeland til Hovden skigymnas, grendehuset, Fjellgarande barnehage og Fjellgardane barneskole. Oppdragsgiver Hovden Prosjektutvikling AS.