Gang- og sykkelveg på Rauland

Bygging av 1 km gang- og sykkelveg langs Fv37, samt graving av kabelgrøfter og muring av fantastisk natursteinsmur. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen og Vinje kommune.