Driftskontrakter i Setesdal - Brøyting og sommervedlikehold

Vi brøyter RV9 mellom Haukeli og Valle. I tillegg har vi ansvaret for å setting av brøytestikker, feiing og kantslått. Vi åpner Brokke - Svulskarvegen etter vinter stening og høvler fra fyklesgrensa i sør og til Hovden Fjellstoge i nord. Oppdragsgiver Statens Vegvesen.