Bygging av 2 km gang- og sykkelveg med bro på Hovden

Bygging av 2 km gang og - sykkelveg langs RV9 fra kullvert ved Hovden høyfjellshotell til Børtemannsbekken. Bygging bro over Børtemannsbekken, oppdragsgover Statens Vegvesen.