Brokke Nord - Kraftutbygging i Bykle

Brokke Nord - Kraftutbygging i Bykle

Grunnarbeider for dam, krafstasjon og forskjæringer for tunneler. Opparbeidelse av 7 km med skogsbil veger, samt tipp arbeid på tunneltipper. Utbygger er Otra Kraft, og vår oppdragsgiver er Implenia AS. Hovden Hytteservice har alt grunnarbeid i dagen.