Åsane hyttefelt - feltutbygging av hytteområdet med 26 tomter

Bygging av infrastruktur, veger, vann- og avløpsanlegg. Hyttetfeltet har 26 tomter og ligger i Løyning.