Articles

Ny brøytetjeneste - pålogging til brøytetjenesten for å melde ankomst på hytta.
Ny brøytetjeneste - pålogging til brøytetjenesten for å melde ankomst på hytta.

Sveising av plastrør og legging av rør
Sveising av plastrør og legging av rør
Vi har god kompetanse for speilsveising, flere av våre ansatte har ADK1 sertifikat

Brøyting
Vinteren her i Setesdal er kjent for å være kald og lang, da trenger det å brøytes og strøs og da er vi her for å hjelpe deg!

Knusing og sikting av masser
Knusing og sikting av masser
Vi har det som trengs for å knuse og sikte masse, og vi tar også på oss oppdrag for andre

Åsane hyttefelt - feltutbygging av hytteområdet med 26 tomter

Bygging av 2 km gang- og sykkelveg med bro på Hovden

Driftskontrakter i Setesdal - Brøyting og sommervedlikehold

Grunnarbeid for Tverfjell høydebasseng

Hovden Bioanlegg - legging av fjernvarmerør

Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket
Utvidet skiløype på Hovden fra kullvert til vannverket

Bygging av skiløype fra Løyning til Ørnefjell

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i flere hyttefelt

Vann- og avløpsanlegg i Bykle, Hoslomo - Badstogdalen

Annet utstyr
Annet utstyr
Her har du en oversikt annet utstyr vi har og buker

Dumpere
Dumpere
Her har du en oversikt over hvilke dumpere vi har og bruker

Traktorer
Traktorer
Her har du en oversikt over hvilke trakotrer vi har og bruker

Hjullastere
Hjullastere
Her har du en oversikt over hvilke hjullastere vi har og bruker

Lastebiler
Lastebiler
Her har du en oversikt over hvilke lastebiler vi har og bruker

Gravemaskiner
Gravemaskiner
Her har du en oversikt over hvilke gravemaskiner vi har og bruker

Brøyting
Brøyting
Vi brøyter for deg når det snør.

Grunnarbeid
Grunnarbeid
Alt av materiale blir sortert, behandlet og fraktet iht miljø og sikkerhetskrav

Takk for din henvendelse!
Vi vil ta kontakt så fort vi kan.

Kontakt oss
Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg.

Fant desverre ikke siden du forsøkte å åpne
Prøv igjen med en annen adresse

Om oss
Om oss
Hovden Hytteservice er en entreprenørbedrift på Hovden, øverst i Setesdal