Knusing og sikting av masser

Knusing og sikting av masser
Vi har det som trengs for å knuse og sikte masse, og vi tar også på oss oppdrag for andre

Vi har eget grovknuseverk Kleemann MC110R, 2012 og finknuser Pegson Conknuser Matrax 1000, 2004. Vi har sikteverk Powerscreen 1700, 2009. Vi knuser og sikter masser til egene prosjekter og også på oppdrag for andre.