Kaldsåni kraftverk

Oppstart høsen 2013. Bygging av 2,5 skogsbilveg og graving av 1600 m grøft. Legging av Ø800 GRP-rør. Grunnarbeid for inntaksdam og kraftsastjon.